Drugie spotkanie Partnerstwa DICE: Palermo

W ubiegłym miesiącu, a dokładnie 11 czerwca 2019 r. przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich w projekcie spotkali się po raz drugi, tym razem w Palermo. Spotkanie odbyło się w biurze partnera CESIE.

Uczestnicy spotkania rozpoczęli od oceny zakończonych do tej pory prac w projekcie. Mówili o pilotażu, tworzeniu modułów i opiniach zebranych od ich pracowników. Potem przyszedł czas na oddzielne rozważenie każdego modułu, dlatego liderzy modułów mówili o swoich trudnościach w gromadzeniu, a następnie pisaniu treści, po czym dyskutowano o tym, jakie ulepszenia wprowadzić. Moduły dotyczą tożsamości, świadomości kulturowej, różnorodności i debaty społecznej.

Kolejna część spotkania poświęcona była koordynacji projektu i kwestiom zarządzania, dyskusji na temat dokumentów sprawozdawczych i procedur oceny. Następnie przedstawiliśmy założenia e-platformy, pozostawiając partnerom temat do dalszego rozważania. Dyskusja na temat e- platformy będzie kontynuowana podczas spotkania w Rzeszowie.

Końcowe części spotkania były na temat zestawu narzędzi projektowych, tzw. toolkitu, który zostanie opracowany w późniejszym etapie, zadań upowszechniających projekt oraz kampanii promocyjnej, którą podzielimy się na początku 2020 roku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.