Drugie Spotkanie Partnerstwa BRACKET

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe BRACKET odbyło się w dniach 6-7 maja 2019 roku na północy Hiszpanii w miejscowości Yecla. Data spotkania była dobrze przemyślana, ponieważ w tym czasie odbyły się również Targi Meblowe Yecli. Uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić targi i upowszechnić projekt BRACKET. Ponadto, nasz gospodarz – CETEM, świętował swój jubileusz 25-lecia, gratulacje!

Najpierw jednak uczestnicy spotkania skoncentrowali się na konkretnych sprawach związanych z projektem. Omówili i doszli do głównych wniosków w zakresie przeprowadzonych w każdym kraju partnerskim badań (desk research), a następnie kontynuowali dyskusję na temat programu nauczania BRACKET – założeń i podziału zadań. Gospodarz – CETEM – na zakończenie pierwszego dnia, pokazał swoim gościom swoje biura. Drugi dzień rozpoczął się od podsumowania ogólnych zadań projektu – zakończonych i zaplanowanych, po czym omówiono kwestie zapewnienia jakości i podjęto decyzje o działaniach związanych z upowszechnianiem. Tego dnia, zanim Partnerzy projektu BRACKET odwiedzili targi meblowe w Yecli, odbyli dyskusję o ważnych kwestiach administracyjnych, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój projektu.

Partnerstwo BRACKET będzie teraz kontynuować swoje prace nad programem nauczania, a następnie spotka się w listopadzie na Uniwersytecie w Tesalii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.