CodeIT – Pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu CodeIT

Spotkanie miało miejsce na Cyprze, w Nikozji i odbyło się w dniach 12 i 13 października 2017. Projekt CodeIT jest nową inicjatywą, mającą na celu poszerzenie umiejętności programowania i algorytmiki dla nauczycieli przedmiotów innych niż informatyczne.

Koordynatorem projektu jest Wszechnica, z Krosna, pozostali partnerzy to Danmar Computers, COIN z Cypru oraz szkoły z Włoch, Rumunii i Łotwy. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu, w szczególności rezultatów pracy intelektualnej i zadań z nimi związanych. Następnie przedstawiono zasady obowiązujące w zarządzaniu projektem, raportowaniu i działaniach takich jak upowszechnianie, ewaluacja, monitorowanie jakości i tym podobne.

Partnerzy zgodnie podkreślili, że projekt jest bardzo ambitny, ale równocześnie ciekawy i potrzebny.

Następne spotkanie w projekcie zaplanowano na marzec 2018 – będzie to szkolenie i odbędzie się we Włoszech.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.