BWB – Kick-off meeting

24 lutego 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „BWB – Breaking Weight Bias”. Partnerzy projektu z uwagi na obecną sytuację spotkali się online, aby omówić działania w projekcie.

Partnerzy dokładnie przeanalizowali plan upowszechniania, plan jakościowy, a także uzgodnili kwestie związane z raportowaniem aktywności. W następnej części omówiliśmy szczegółowo plan działania dla rezultatów intelektualnych:

  • IO1 – The Breaking Weight Bias training course
  • IO2 – Dynamic Demonstrator

W ramach projektu zostanie opracowany innowacyjny zestaw materiałów szkoleniowych. Głównym celem projektu BWB jest zwiększenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia na temat szkodliwego wpływu nadwagi oraz wyjaśnienie, że leczenie otyłości jest bardziej złożone niż ograniczanie się do stwierdzenia „jedz mniej – ruszaj się więcej” oraz promowanie zdrowego trybu życia. Kurs szkoleniowy Breaking Weight Bias dostarczy pracownikom medycznym odpowiednie narzędzia metodologiczne, w taki sposób, aby podejść do osób które są dotknięte otyłością ze zrozumieniem, empatią i szacunkiem oraz wspierać ich w poprawie samopoczucia psychicznego i fizycznego. Projekt ma również na celu stworzenie międzynarodowej sieci współpracy, oceny i ma pomoc w promowaniu materiałów szkoleniowych Breaking Weight Bias w systemach opieki zdrowotnej wśród specjalistów w całej Europie.

Facebook: https://www.facebook.com/BreakingWeightBias

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.