BIULETYN #2 w projekcie REFORM

W projekcie REFORM z sukcesem zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli i metodyków w Aveiro, Portugalii. Więcej nt. tego szkolenia znajdziesz w biuletynie.

W biuletynie podajemy również kolejne planowane zadania projektowe.

Obecnie sprawdzamy treści podręcznika metodologicznego, którym podzielimy się z nauczycielami, aby poznać ich opinie.

Obserwuj nas również na Facebooku!

REFORMErasmus

Link: Biuletyn #2

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.