BICAS – szkolenie dla zespołu realizującego projekt w Grenadzie (Hiszpania)

W ramach realizacji projektu BICAS – Building intercultural competencies for ambulance services w dniach od 12 do 16 grudnia br. odbyło się w Grenadzie w Hiszpanii szkolenie dla członków zespołu realizującego projekt. Szkolenie zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera projektu Andalucía Acoge, a wzięli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: Die Johanniter oraz Wisamar z Niemiec, JOFAG z Austrii, Euro Project Lab z Włoch oraz Danmar Computers reprezentujący Polskę.

Przez pięć dni uczestnicy wspólnie zgłębiali zagadnienia interkulturowości, poznając tę tematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i szkoląc się praktycznie. Warsztaty, ćwiczenia, wykłady oraz wizyty studyjne umożliwiły usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy potrzebnej do realizacji blisko trzyletniego projektu dedykowanego wsparciu personelu karetek pogotowia w obszarze interkulturowości. Wielce pomocne okazały się wizyty studyjne, podczas których przedstawiciele zaproszonych organizacji prezentowali wypracowane modele wsparcia interkulturowego dla osób świadczących pomoc medyczną imigrantom, uchodźcom i ubiegającym się o azyl.

Podczas części warsztatowej uczestnicy szkolenia przedyskutowali zarys struktury kursu i niezbędne jego elementy w oparciu o uzyskaną wiedzę. Program szkolenia, jego charakter oraz wykorzystane metody znacznie pogłębiły spojrzenie na główne zadania, które mają być realizowane w ramach projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.