ACE – Pierwsze spotkanie w Liverpoolu

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Developing Adult Educators’ Competences to Promote Learners’ Lifestyle Entrepreneurship – ACE odbyło się w Liverpoolu w dniach 5-6 listopada 2015 roku.

Projekt ACE dotyczy edukacji osób dorosłych i ich zatrudnienia w Europie. Nawiązuje w swojej idei do realizacji celów strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia poziomu zatrudnienia do 75% w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie projekt ma rozwijać podstawowe i szczegółowe kompetencje nauczycieli osób dorosłych.
Projekt będzie rozwijał kompetencje nauczycieli osób dorosłych za pomocą innowacyjnych sposobów aktywnego nauczania. Ponadto projekt ma zapewniać niezbędną wiedzę i informacje dla osób dorosłych pochodzących ze środowisk defaworyzowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dorośli uczniowie poznają możliwe sposoby zatrudnienia na podstawie ich stylu życia, zdolności i talentów.
Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie prowadzone przez Koordynatora projektu, wzięli w nim udział wszyscy przedstawiciele partnerskich organizacji z: Litwy, Bułgarii, Anglii, Polski i Cypru. Uczestnicy podzielili się zadaniami w projekcie, szczególną uwagę zwrócono na kwestię upowszechniania rezultatów oraz strategię zarządzania ryzykiem w projekcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.