ACE – Drugie spotkanie partnerów

Drugie spotkanie w ramach projektu Developing Adult Educators’ Competences to Promote Learners’ Lifestyle Entrepreneurship – ACE odbyło się w Sofii w dniach 6 – 7 czerwca 2016 roku.

Projekt ACE dotyczy edukacji osób dorosłych i ich zatrudnienia w Europie. Nawiązuje w swojej idei do realizacji celów strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia poziomu zatrudnienia do 75% w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie projekt ma rozwijać kompetencje nauczycieli osób dorosłych.

Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Know and Can z Bułgarii. Pierwszego dnia spotkania podsumowano dotychczasowe działania w projekcie. Poddano również analizie pierwszy rezultat intelektualny. W trakcie pracy w grupach uczestnicy ocenili moduły od 1 do 5 oraz zaprezentowali ćwiczenia praktyczne przygotowane przed spotkaniem. Drugiego dnia spotkania zaprezentowane zostały tzw. „success video i written stores” czyli krótkie filmy i opisy ludzi, którzy odnieśli sukces zakładając swoją działalność gospodarczą, jednocześnie wykorzystując swoje hobby i umiejętności. Przedstawiciel Danmar Computers zaprezentował stronę internetową oraz pierwotną wersję platformy e-learningowej.

Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie prowadzone przez Koordynatora projektu, wzięli w nim udział wszyscy przedstawiciele partnerskich organizacji z: Litwy, Bułgarii, Anglii, Polski i Cypru. Uczestnicy podzielili się zadaniami, szczególną uwagę zwrócono na kwestię upowszechniania rezultatów oraz przygotowania szkolenia dla nauczycieli osób dorosłych, które odbędzie się na Cyprze.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.