4. Warsztaty VALE – Las Palmas

W ostatni weekend kwietnia 2015r., 24 i 25, odbyło się spotkanie partnerów w projekcie VALE. Do Las Palmas na wyspie Gran Canaria (Hiszpania) przybyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, aby uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez gospodarzy z Consulta Europa.

Tematyka warsztatów dotyczyła sposobów na zangażowanie instytucji wysyłających stażystów do firm w rozwój i stosowanie Portfolio Cech Przywódczych. Ponadto, Consulta Europa zorganizowało spotkanie grupy fokusowej z przedstawicielami lokalnych insytucji edukacyjnych. Była to okazja do uzyskania cennych wniosków i opinii na temat kształtu i funkcjonalności portfolio. Wiele osób zadeklarowało, że ich instytucja jest zainteresowana wykorzystaniem portfolio w przyszłości.

Podczas spotkania, partnerzy również omawiali zmiany i modyfikacje w aplikacji online aby lepiej pasowała do wymagań ECVET, zaplanowano zadania na najbliższe dwa miesiące, przebieg i forma studium przypadku w celu zebrania dodatkowych informacji na temat wykorzystania portfolio on-line.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu VALE odbędzie się w lipcu 2015, w Bordeaux.

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.