Do pracy – Gotowi – Start!

Do pracy - Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET) Numer projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15 Czas realizacji: 01/01/2016 - 31/05/2017 Opis projektu Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież ...
Czytaj dalej...