Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii Numer projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 Opis projektu Głównym celem realizacji projektu było wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i ...
Czytaj dalej...

Do pracy – Gotowi – Start!

Do pracy - Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET) Numer projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15 Czas realizacji: 01/01/2016 - 31/05/2017 Opis projektu Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież ...
Czytaj dalej...