Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii Numer projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 Opis projektu Głównym celem realizacji projektu było wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i ...
Read more...

Ready to work – Go!

Ready to work - Go! Individual and complex professional activation of young people up to 24 years of age (NEET) Project number: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15 Implementation period: 01/01/2016 - 31/05/2017 Project description This project was aimed at young unemployed, aged 15 – 24, living in Podkarpackie Province (known as NEET), including the disabled. The m...
Read more...