Mobility Partnerships – Leonardo da Vinci – Projekt Partnerski

Mobility Partnerships – Leonardo da Vinci Projekt partnerski Creating a Steady Motion Mobility Partnership – Mobility Partnerships Numer projektu: 2008-1-IT1-LEO04-00013 3 Czas realizacji: 08.2008 – 07.2010 Opis projektu Projekt realizowany był w ramach programu – Parterstwa Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu było utworzenie stałej sieci współpracy pomi...
Czytaj dalej...

ELE55+ – Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji

logo-ele55.png
ELE55+ – Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji 55+ Employability Learning Environment – ELE55+ Numer projektu: 142721-LLP-1-2008-1-BG-LEONARDO-LMP Czas trwania: 11.2008 – 10.2010 Opis projektu Celem projektu było podniesienie umiejętności pracowników powyżej 55 roku życia. W ramach projektu powstały dwa rodzaje materiałów edukacyjnych - jeden w formie podr...
Czytaj dalej...

LearnIT – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

learn-it_logo.jpg
LearnIT – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Szkoleniowy system m-learning wspierany przez e-learning dla profesjonalistów IT w MŚP – LearnIT Numer projektu: PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Czas realizacji: 11.2008 – 10.2010 Opis projektu Głównym celem projektu był wzrost umiejętności i wiedzy w zakresie IT oraz wzmocnienie efektywności europejskiego sektora MŚP,...
Czytaj dalej...