LearnIT – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

LearnIT – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Szkoleniowy system m-learning wspierany przez e-learning dla profesjonalistów IT w MŚP – LearnIT
Numer projektu: PL/08/LLP-LdV/TOI/140001
Czas realizacji: 11.2008 – 10.2010

Opis projektu

Głównym celem projektu był wzrost umiejętności i wiedzy w zakresie IT oraz wzmocnienie efektywności europejskiego sektora MŚP, poprzez stworzenie innowacyjnej metodologii w systemie m-learning wspieranym przez e-learning. Cechą takiego systemu jest to, że jest on dostępny w każdym miejscu i czasie, umożliwiając dostęp do materiału szkoleniowego nawet wtedy, gdy połączenie z Internetem nie jest dostępne.
Drugi cel projektu odnosił się do elastycznego systemu kształcenia zawodowego w ramach sektora MŚP w celu polepszenia umiejętności i kompetencji w zakresie sieci komputerowych i technicznego języka angielskiego. Realizacja tego celu umożliwiła dostęp pracownikom IT do elastycznej i innowacyjnej metody uczenia się poprzez dostosowanie i wykorzystanie technik opartych na ICT dostosowanych do sektora MŚP. Współpraca pomiędzy autorami szkolenia, sektorem MŚP i na poziomie ponadnarodowym umożliwiła transfer dobrych strategii kształcenia zawodowego, ekspertyzy i wiedzy, co wzmocniło praktyki europejskiego systemu szkoleń zawodowych oraz zachęciło do bardziej aktywnego włączenia kobiet w ten obszar. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/learnit.

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska (koordynator)
Acsymiry Soft – Gabrovo, Bułgaria
DC Center – Rzeszów, Polska
Femxa Formacion – Vigo, Hiszpania
For.Com – Rzym, Włochy
Oake Europe – Manchester, UK