ELE55+ – Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji

ELE55+ – Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji
55+ Employability Learning Environment – ELE55+
Numer projektu: 142721-LLP-1-2008-1-BG-LEONARDO-LMP
Czas trwania: 11.2008 – 10.2010

Opis projektu

Celem projektu było podniesienie umiejętności pracowników powyżej 55 roku życia. W ramach projektu powstały dwa rodzaje materiałów edukacyjnych – jeden w formie podręcznika, a drugi w formie szkolenia e-learning. Opracowany podręcznik dotyczy tematu kompetencji społecznych takich jak mowa ciała, komunikacja niewerbalna, zarządzanie czasem oraz zdrowe odżywianie się.
Natomiast szkolenie e-learningowe dotyczy obsługi komputerów oraz podstaw biznesowego języka angielskiego. Projekt przyczynił się do zmniejszenia dystansu wiedzy w stosunku do młodszych pracowników w kwestii opanowania biznesowego języka angielskiego i umiejętności związanych z ICT oraz do zmiany postawy pracodawców i pracowników w odniesieniu do wizerunku pracowników 55+. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu www.ele-55plus.eu.

Partnerzy

Uniwersytet Techniczny w Gabrowie – Bułgaria
Danmar Computers – Polska
Grupa Femxa – Hiszpania
Izba Przemysłowo Handlowa w Gabrowie – Bułgaria
Stowarzyszenie Pixel – Włochy
WBS Training – Niemcy