Mobility Partnerships – Leonardo da Vinci – Projekt Partnerski

Mobility Partnerships – Leonardo da Vinci Projekt partnerski
Creating a Steady Motion Mobility Partnership – Mobility Partnerships
Numer projektu: 2008-1-IT1-LEO04-00013 3
Czas realizacji: 08.2008 – 07.2010

Opis projektu

Projekt realizowany był w ramach programu – Parterstwa Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu było utworzenie stałej sieci współpracy pomiędzy partnerami, a zarazem podniesienie świadomości wśród społeczeństwa (partnerów, słuchaczy, firm i szkół) na temat korzyści i znaczenia mobilności jako integralnej części edukacji, a zarazem przybliżenie zasad uczestnictwa w programie Leonardo da Vinci Mobility.
W ramach projektu zorganizowane zostały seminaria promujące projekt oraz ideę mobilności wśród studentów, nauczycieli, instytucji zajmujących się szkoleniem zawodowym oraz wśród przedsiębiorstw. Odbyła się także wymiana doświadczeń – a szczególnie przekazywanie wiedzy przez doświadczonych partnerów tym, którzy jeszcze nie realizowali projektów mobilności.

Partnerzy

Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincial – Pavia, Włochy (koordynator)
Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” – Jelgava, Łotwa
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
North West Academy of English Ltd. – Londonderry, Irlandia Północna