Zaproszenie na warsztaty

Danmar Computer zaprasza:

  • przedsiębiorców;
  • ekspertów (trenerów pracy, przedstawicieli urzędów pracy);
  • beneficjentów (bezrobotnych poszukujących pracy);
  • przedstawicieli publicznych/prywatnych instytucji aktywizacji zawodowej;

do udziału w warsztatach w dniu 09.03.2020r. od godziny 9:00 do 17:00 w Hotelu Hubertus (Rzeszów, Mickiewicza 5).

Warsztaty zostaną podzielone na 5 części:

1) Wprowadzenie do projektu

2) Pierwsza sesja

3) Grupa robocza

4) Druga sesja

5) Grupa robocza

6) Sesja podsumowująca warsztaty

Wspólnie będziemy debatować na temat priorytetów zwiększających szanse na zatrudnienie i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości osób długotrwale bezrobotnych. Rezultatem warsztatów będzie identyfikacja kluczowych kompetencji wymaganych na rynku pracy. Dodatkową wartością warsztatów będzie możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami i prezentacja wywiadów wideo z odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami, przeprowadzonymi w różnych krajach partnerstwa CORAL.

Aby zgłosić swój udział w warsztatach, skontaktuj się z nami do 06.03.2020.

POBIERZ zaproszenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.