YEP! Projekt rozpoczął się w Walencji


Europejska inicjatywa finansowana ze środków UE w celu zapewnienia wsparcia dorosłym osobom bezrobotnym poprzez mentoring młodych przedsiębiorców.

W dniu 27 października 2016 roku w Walencji oficjalnie rozpoczął się projekt YEP! W siedzibie firmy WayCo, koordynator projektu AJEV oraz hiszpański partner FyG Consultores, gościli przedstawicieli organizacji pochodzących z Francji (E-seniors), Grecji (University of Thessaliy), Włoch (Materahub Industrie Culturali e Creative) oraz Polski (Danmar Computers).

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus +, przez Komisję Europejską, promującą rozwój edukacji w Europie. Inicjatywa ta koncentruje się na szkoleniu młodych przedsiębiorców oraz start-upów, aby mogli oni pomagać osobom długotrwale bezrobotnym oraz osobom starszym, stać się bardziej przedsiębiorczym i rozwinąć umiejętności potrzebne do założenia działalności gospodarczej. Szkolenie koncentruje się na metodzie mentoringu dostosowanej do doświadczeń młodych przedsiębiorców. Inicjatywa ta jest wyjątkowa i innowacyjna, z uwagi na to, iż mentoring międzypokoleniowy pomiędzy młodymi przedsiębiorcami i osobami starszymi pojawił sie po raz pierwszy w Europie.

Projekt będzie trwał dwa lata, a w pierwszym etapie zbada potrzeby szkoleniowe młodych przedsiębiorców, by mogli oni stać się mentorami osób starszych i osób długotrwale bezrobotnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu YEP! prosimy o kontakt….

Facebook https://www.facebook.com/Yep-project-141898299625963/

Twitter https://twitter.com/yep_project_eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.