Wydarzenie upowszechniające SILVER+

Wydarzenie Upowszechniające zostało zorganizowane 21.08.2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mogielnicy koło Rzeszowa. Wydarzenie to było okazją do zgromadzenia trenerów, psychologów i osób pracujących z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, ale także indywidualnych świadczeniodawców i potencjalnych beneficjentów projektu SILVER +. Program obejmował wystąpienia gości i networking, zwiększając korzyści z udziału w wydarzeniu. Po prezentacji wszystkich rezultatów intelektualnych nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Więcej informacji o projekcie i rezultatach można znaleźć na stronie projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.