Wydarzenie upowszechniające projekt REFORM

Wydarzenie zorganizowane pod koniec sierpnia 2020 r., tuż przed nowym rokiem szkolnym, miało na celu prezentację rezultatów projektu oraz otwarcie dyskusji na temat praktyk doradztwa zawodowego w szkołach oraz potrzeby zintegrowanej metodyki uczenia się.

Projekt REFORM skierowany jest w szczególności do szkół i ich pracowników zajmujących się doradztwem zawodowym. Rezultaty projektu obejmują zestaw ćwiczeń w zakresie poradnictwa zawodowego w szkołach oraz zintegrowaną metodologię uczenia się, zapewniającą motywację i wspierającą poradnictwo zawodowe w szkołach.

Wydarzenie było także okazją do podjęcia ważnej w obecnych czasach kwestii efektywności otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu na odległość.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.