Wybieramy się na konferencję APEAA

apeaa

Na XXXV konferencję APEAA „Diversities? Inequalities? Challenges in the Construction of an Inclusive Society” 10 i 11 kwietnia w Portugalii przygotowaliśmy artykuł, który prezentuje analizę czynników wpływających na procesy migracyjne z Polski do wybranych krajów europejskich w kontekście potrzeby zarządzania międzykulturowego. Analizie zostały poddane czynniki ekonomiczne i kulturowe, które mogą wpływać na całość procesu migracyjnego. Ten ostatni rozpatrywany jest zarówno jako decyzja o wyborze kraju emigracji jak też jako adaptacja do warunków zastanych w kraju docelowym, szczególnie tych odnoszących się do tamtejszej kultury. W tym kontekście rozpatrywana jest potrzeba czy wręcz konieczność wprowadzania zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach krajów, do których napływają imigranci.