WINN – Pierwsze spotkanie partnerstwa

W dniu 10 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „WINN – Workouts for innovation leaders”. Partnerzy projektu, z uwagi na obecną sytuację spotkali się online i omówili rezultaty projektu, tj.

  • Metodologia personalizacji WINN (IO1)
  • Metodologia treningów WINN (IO2)
  • Zestaw Narzędzi WINN (IO3)
  • Aplikacja mobilna WINN (IO4)
  • Raporty z zajęć WINN (IO5)

W drugiej części spotkania, partnerzy dyskutowali nad kwestiami związanymi z zarządzaniem projektu, m.in. o strategii upowszechniania, strategii ewaluacji oraz o zbliżających się działaniach.

Projekt WINN poświęcony jest opracowaniu programu rozwoju potencjału, który przygotuje kadrę kierowniczą MŚP do podejmowania innowacyjnych działań i szerzeniu innowacyjnej kultury w organizacjach. Jego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości otwartych szkoleń dla kadry kierowniczej MŚP, której brakuje obecnie wiedzy oraz umiejętności aby sprostać wyzwaniom związanym z kształtowaniem innowacyjnej organizacji.

Zapraszamy na FB projektu, gdzie partnerzy będą informować o aktualnych wydarzeniach.

https://www.facebook.com/WINNEUProject

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.