Warsztaty w ramach projekty Teach-D

15 lutego w ramach projektu Teach-D w siedzibie firmy Danmar Computers odbyły się warsztaty dla przedstawicieli  szkół średnich i uczelni wyższych, wzięło w nich udział 10 osób.

Podczas warsztatów uczestnicy podnieśli swoją świadomość dotyczącą następujących kwestii:

  • Zarządzania różnorodnością
  • Praw mniejszości w edukacji
  • Różnorodności językowej w edukacji
  • Różnorodności religijnej
  • Niedyskryminacji i równości
  • Zapobiegania mowie nienawiści i dyskryminacji w szkole
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.