VOCAL-Medical – Konferencja końcowa

Dnia 14 i 15 stycznia 2016 roku w Krakowie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu VOCAL-Medical, który ma na celu pokonanie barier językowych w sektorze medycznym.

Pierwszy dzień rozpoczął się spotkaniem, które odbyło się w Hotelu Wyspiański. Partnerzy wymienili się doświadczeniami, które nabyli podczas realizacji projektu. Przedstawili rezultaty i wnioski po procesie testowania aplikacji. Po dyskusji, która rozwinęła się podczas spotkania, można stanowczo stwierdzić, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem oraz porusza ważną kwestię, jaką jest komunikacja pomiędzy lekarzami lub ratownikami medycznymi a pacjentami różnych narodowości. Poruszono wątek rozszerzenia aplikacji o dodatkowe wersje językowe m.in. arabski, włoski czy hiszpański. Wszyscy partnerzy wyrazili chęć współpracy przy kontynuacji projektu.

Drugiego dnia została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt VOCAL-Medical. Spotkanie odbyło się w Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Miało ono charakter otwarty, co zaowocowało wysoką frekwencją osób zainteresowanych tematyką projektu. Na owej konferencji Kristin Brogan z Instytutu Technicznego z Tralee (Irlandia) zaprezentowała główne cele projektu oraz omówiła proces jego realizacji. Łukasz Kłapa, z firmy Danmar Computers, przedstawił działanie aplikacji mobilnej dla ratowników medycznych oraz główną część projektu, czyli aplikację do nauki języków obcych uwzględniającą występowanie różnic międzykulturowych.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem całego projektu oraz publiczną dyskusją na temat problemu komunikacji w ratownictwie medycznym.

llp pl
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.