Vocal In Need – drugie spotkanie partnerstwa

7 i 8 maja 2018r. w siedzibie firmy Danmar Computers w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Vocal In Need.

Początek spotkania został poświęcony podsumowaniu ankiet z przeprowadzonych badań, którego wyniki przedstawiła Kristin Brogan (INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE). Następnie partnerzy prowadzili bardzo ożywioną dyskusję na temat prototypu rezultatu. Każdy z partnerów miał także czas na indywidualne konsultacje z koordynatorem.

Podczas dwudniowego spotkania zostały poruszone również kwestie związane z budżetem projektu oraz upowszechnianiem jego rezultatów, gdzie włoski partner podsumował i przedstawił krótko sprawozdanie dotyczące aktywności każdego z partnerów. Spotkanie zakończyło się ogólną oceną pierwszych sześciu miesięcy trwania projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.