Trzecie spotkanie partnerstwa CRAFTS 3.0

Trzecie spotkanie w projekcie CRAFTS 3.0 odbyło się w Rzeszowie w dniach 29-30 października.

Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się w celu omówienia rezultatów pracy intelektualnej, zebranych wyników z przeprowadzonych działań związanych z oceną projektu i aktywności związanych z upowszechnianiem.

Ważną częścią spotkania była prezentacja dotycząca prac nad pierwszym rezultatem pracy intelektualnej, tj. modułów szkoleniowych dotyczących metod nauczania i uczenia się opartych na technologiach ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych. Przedstawiono wersję beta tego rezultatu, po czym nastąpiła szczegółowa dyskusja, aby móc uzgodnić ostatecznej kształt rezultatu, który jest kluczowy do rozwoju dalszych prac projektowych.

Danmar Computers przedstawił plan pracy nad aplikacją mobilną, a partner INFODEF zarys wielojęzycznej platformy e-learningowej.

Był także czas, aby omówić kwestie organizacji szkolenia w Cluj-Napoca w Rumunii.

Tematy związane z jakością prac projektowych i upowszechnianiem wyników były ostatnimi punktami dyskusji.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.