Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu 3DP

19 i 20 października 2017, partnerzy projektu 3DP spotkali się w Rzeszowie aby dokonać oceny wypracowanych już rezultatów oraz zaplanować przyszłe działania w projekcie.

Spotkanie, gospodarzem którego był Danmar, rozpoczęło się od podsumowania zadań zrealizowanych do tej pory przez wszystkich partnerów projektu, wliczając w to rozwój rezultatów pracy intelektualnej, promocję projektu i kwestie związane z zarządzaniem. W odniesieniu do rezultatów projektu, partner UPB-CAMIS, dokonał podsumowania pracy nad Materiałami szkoleniowymi do kursu 3DP, poprzedzającego prezentację dotyczącą Przewodnika dla trenerów 3DP przez koordynatora – Ludor, i omówienie funkcji platformy e-learningowej tworzonej przez Danmar. Drugi dzień spotkania został poświęcony kwestiom związanym z upowszechnianiem i zarządzaniem projektem. Partnerzy omówili sposoby na dalsze zwiększenie promocji projektu oraz liczby odwiedzin na stronie i FB projektu.

Partnerom udało się również ustalić miejsce i czas szkolenia LTTA, które zostanie zorganizowane przez partnera MECB, pomiędzy 22 i 26 stycznia, na Malcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.