Trzecie spotkanie partnerów w projekcie BOSS4SME

19 grudnia 2017r., partnerzy w projekcie BOSS4SME wybrali się do Włoch na trzecie spotkanie partnerstwa. Jednodniowe spotkanie, którego gospodarzem był partner Eurocrea Merchant Srl, odbyło się w Mediolanie.

Spotkanie poświęcone było dwóm obszarom: technicznym oraz z poziomu zarządu.

Kwestie techniczne, które partnerzy omówili to plan prac nad strategiami i metodologią w zakresie e-handlu, z podziałem tych zadań między sobą.

Partnerzy rozmawiali o jakości projektu, koncentrując się na wynikach z drugiego raportu kontrolnego, a także podjęli decyzje administracyjne i uzgodnili dalsze aktywności upowszechniające.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja nowego filmiku, który powstał w ramach projektu.

Partnerstwo BOSS4SME kolejny raz spotka się w Grecji w maju 2018r.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.