Trzecie spotkanie BOOST4Shoes w Grecji

15 listopada 2018 r. – wtedy odbyło się trzecie spotkanie Partnerów w ramach projektu BOOST4Shoes (Boosting Online crOss-border sales of Shoes Through e-Commerce coaching for SMEs from the shoe industry) w Atenach w Grecji.

Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich przybyli do Aten, aby omówić bieżące prace projektowe. Spotkanie dotyczyło szczegółowej dyskusji nad rezultatami BOOST4Shoes. Omówiono narzędzie ECVET, strukturę oraz etapy wdrażania platformy, dodatkową funkcjonalność platformy – weryfikację nabytych podczas kursu umiejętności, a także kwestie upowszechniania, zapewniania jakości oraz innych zadań niezbędnych do przygotowania raportu.

Spotkanie było również dobrym momentem do omówienia szkolenia, które odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Rumunii, i podsumowania bieżących zadań.

W grudniu podzielimy się drugą edycją biuletynu BOOST4Shoes, w której znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o pracach nad rezultatami BOOST4Shoes.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie https://boost4shoes.eu/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.