Trzecie międzynarodowe spotkanie projektu BRACKET

Niedawno wzięliśmy udział w trzecim spotkaniu partnerskim zorganizowanym w ramach projektu BRACKET. Tym razem gospodarzami byli Grecy z Larisy. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Tesalii w dniach 7–8 listopada 2019 r., a wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

Głównym celem spotkania było podsumowanie prac wykonanych na etapie badań i pisania efektów uczenia się. Dzięki wynikom tych prac partnerzy mogli omówić treści programu nauczania BRACKET oraz podział tematów między partnerami. Kolejnym zadaniem dla partnerów będzie opracowanie treści szkoleniowych, które zostaną następnie wdrożone online. Podczas spotkania omówiono także strukturę platformy, szablony do opracowywania treści szkoleniowych oraz jakie elementy interaktywne należy uwzględnić.

Podczas drugiego dnia spotkania poświęcono trochę czasu na kwestie zapewnienia jakości rezultatów projektowych, ale także na działania upowszechniające i jak dotrzeć do większej liczby odbiorców docelowych. Po omówieniu dokumentacji administracyjnej partnerzy zostali zaproszeni do odwiedzenia budynków kampusu uniwersyteckiego.

Następnym razem Partnerstwo BRACKET spotka się w Rzeszowie w 2020 roku.

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.