Targi Rezultatów w Warszawie

Targi Rezultatów organizowane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ odbyły się w Warszawie w dniu 14.10.2015r. Danmar Computers reprezentował Maciej Markowicz, który jest współautorem wielu projektów międzynarodowych.

Prowadzące pierwszą część spotkania pani Agnieszka Włodarczyk oraz Pani Iwona Fus, zaprezentowały istotę i rolę upowszechniania rezultatów projektów, a także Platformę upowszechniającą rezultaty Programu Erasmus+. Jest to nowość w programie Erasmus+, z którą wiązane są duże nadzieje w zakresie upowszechniania rezultatów projektów w skali międzynarodowej.

W trakcie tzw. Forum Rzymskiego zaproszeni uczestnicy spotkania podzielili się z zebranymi osobami przykładami dobrych i złych praktyk związanych z upowszechnianiem. Reprezentant Danmar Computers również zaprezentował własne przykłady upowszechniania rezultatów projektu w kontekście projektów międzynarodowych i różnic kulturowych, które niejednokrotnie mają istotny wpływ na upowszechnianie.

Cześć warsztatowa polegała na opracowaniu strategii upowszechniania projektów w kontekście lokalnym i międzynarodowym. Taki sposób współpracy przyczynił się do wymiany wiedzy i umiejętności członków zespołu, którzy zajmują się w swojej pracy zawodowej różnymi projektami międzynarodowymi.