T-Box – pierwsze spotkanie partnerów projektu

Początkiem listopada w Sofii w stolicy Bułgarii odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu T-Box. Uczestniczyli w nim partnerzy z Bułgarii, Portugalii, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich partnerów przez przedstawicieli Sdrudzenie Znam
I Moga, następnie gospodarz zaprezentował plan na najbliższe dwa dni spotkania.

Pierwszy dzień został poświęcony na prezentacje projektu oraz dzaiłania z nim związane. W dalszym ciągu spotkania partnerzy przedstawili ogólną koncepcje oraz cele projektu. W drugim dniu partnerzy poruszyli temat zagadnień finansowych, zasad i wymogów sprawozdawczych. Rozważono też kwestie ewaluacji oraz upowszechniania projektu. Na zakończenie partnerzy przygotowali plan dalszej współpracy a także przedstawili terminy kolejnych spotkań.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.