Szkolenie LTTA w ramach projektu SAFE.

Od 9 do 14 października 2017, na Teneryfie (Hiszpania) odbyło się szkolenie pt. „Blended mobility for adult learners” Szkolenie to było skierowane dla osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji. Podczas szkolenia skoncentrowano się na następujących tematach:

  1. Aktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w uczeniu się/nauczaniu
  2. Tworzenie aplikacji mobilnych
  3. Ocena i ewaluacja aplikacji mobilnych

Poza szkoleniem w zakresie wyżej wspomnianych tematów, zorganizowano również liczne wydarzenia o charakterze kulturowo-społecznym, których celem był wzrost efektywności pracy w zespole projektowym. Pod koniec szkolenia wszyscy jego uczestnicy dokonali bardzo pozytywnej oceny, podkreślili że chętnie wezmą udział w kolejnych tego typu szkoleniach czy warsztatach, dotyczących tematyki aplikacji mobilnych w edukacji, oraz obiecali, że będą aktywnie angażować się w promowanie projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.