STARTUJE narzędzie WALIDACJI projektu VALITS

Partnerzy są na finiszu prac nad narzędziem do walidacji umiejętności personelu sektora turystycznego. Wybrano już ostateczne treści i konstrukcję testów oraz feedback, jaki trafi do użytkowników. Ostatnim etapem będzie udostępnienie kompletnego narzędzia poprzez stronę projektową.

Użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu:

  • Podejmowania decyzji
  • Pracy pod presją czasu
  • Motywacji do nauki
  • Przywództwa
  • Zorientowania na klienta
  • Umiejętności personalnych
  • Pracy w zespole
  • Lojalności i zaangażowania
  • Planowania
  • Zarządzania czasem

Uchylamy rąbka tajemnicy prac w toku:

W celu uzyskania dalszych informacji o projekcie, zapraszamy do odwiedzenia strony: valits.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.