SPREAD – pierwsze spotkanie partnerskie już za nami!

Pierwsze spotkanie partnerów projektu SPREAD odbyło się 12 i 13 grudnia 2016 roku. Partnerzy projektu z sześciu państw europejskich, Austrii, Malty, Polski, Portugalii, Włoch i Wielkiej Brytanii spotkali się w Rzeszowie w naszej siedzibie. Głównym celem projektu SPREAD jest promocja współpracy i mobilności międzynarodowej w organizacjach i instytucjach działających w obszarze szkoleń zawodowych. Główne założenia projektu to wzrost kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie mobilności europejskiej, zwiększenie możliwości współpracy ponadnarodowej organizacji działających w dziedzinie szkoleń zawodowych oraz promowanie uczenia się poprzez praktykę w ramach europejskich projektów mobilności.

Po poznaniu się, partnerzy projektu omówili wszystkie rezultaty, oraz prace w projekcie i ustalili działania jakie należy podjąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Określono wspólne standardy pracy nad rezultatami oraz standardy organizacji wszystkich wydarzeń planowanych w ramach projektu. Podczas zebrania odbyła się dyskusja nad wybraniem odpowiedniego systemu do zarządzania projektem. Idealnym kandydatem okazał się być AdminProject, który spełniał wszystkie wymagania.

Poniżej prezentujemy fotorelację z naszego spotkania. Następne odbędzie już w lutym 2017.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.