Spotkanie w Rzeszowie – projekt CREDNET

DSC 446015 i 16 kwietnia 2014 roku, partnerzy w projekcie CREDNET spotkali sie po raz piąty. Tym razem w Rzeszowie. Obecni byli partnerzy z Cypru, Grecji, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowenii i Włoch. Omawiane sprawy miały związek z ostatnią fazą projektu. Partnerzy zwrócili uwagę na potrzebę większego zaangażowania interesariuszy i dzielili się pomysłami w jaki sposób można to osiągnąć.

W ostatnim etapie projektu, partnerzy zorganizują warsztaty dla managerów, którzy dokonają przeglądu i oceny końcowych rezultatów projektu: platformy e-learningowej, portalu dobrych praktyk i narzędzia samooceny. Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w październiku, w Palermo.

Zapraszamy na stronę projektu: http://crednetmanager.eu/

crednet

 

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.