Spotkanie w Rzeszowie – H&S@WORK

WP 00027820 lutego 2014, Danmar Computers miał przyjemność gościć uczestników 4-go międzynarodowego spotkania partnerów w projekcie „Getting Health and Safety Across Europe.” W spotkaniu udział wzięli partnerzy z Danii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, a przedstawiciele francuskiego partnera dołączyli do nas dzięki połączeniu wideokonferencyjnemu.

Pierwszym zagadnieniem omawianym na spotkaniu były postępy transferu w poszczególnych krajach. Druga część spotkania upłynęła pod znakiem dyskusji nad uzyskanymi i przyszłymi rezultatami. Później, zaprezentowano sprawozdanie za miniony okres projektu, do którego partnerzy mogli załączyć swoje wnioski i uwagi.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2014, w Vejle, w Danii.

Zapraszamy na stronę projektu: http://healthandsafetyatwork.eu

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.