Spotkanie START IN w Rzeszowie

Czwarte ponadnarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu Erasmus + START IN odbyło się we wrześniu w Rzeszowie. Trwające dwa dni (24 i 25 września) spotkanie dotyczyło prawie wszystkich rezultatów projektu, opracowanych, w trakcie opracowania oraz tych zaplanowanych

Spotkanie rozpoczęło się od tematów zarządzania projektem, oceny drugiego roku projektu oraz obowiązującej dokumentacji sprawozdawczej. Dopiero wtedy partnerzy kontynuowali dyskutowali o kluczowym punkcie spotkania, tj. wynikach pierwszego etapu testowania platformy e-learningowej i aplikacji mobilnej wśród nauczycieli, a następnie podjęli decyzje dotyczące działań korygujących zarówno odnośnie platformy, jak i aplikacji mobilnej. Partnerzy uzgodnili zadania, które należy wykonać, aby sfinalizować te dwa rezultaty, ponadto, kiedy i jak przeprowadzić drugi etap testowania.

Pozostałe części spotkania dotyczyły omówienia kolejnych kroków w celu ukończenia Przewodnika oraz pierwszych kroków w zakresie utworzenia zestawu spersonalizowanych aplikacji mobilnych. Partner odpowiedzialny za ewaluację w projekcie przedstawił kilka rekomendacji oraz ocenił dotychczasowe prace w projekcie. Koordynator podsumował działania w zakresie upowszechniania każdego z partnerów i udzielił wskazówek w tym zakresie.

Następne spotkanie w ramach projektu START IN odbędzie się w Coventry w Wielkiej Brytanii na początku 2020 roku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.