Spotkanie w ramach projektu e-CAL w Empoli

Na początku kwietnia w Empoli (Włochy) odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu e-CAL. Partnerzy biorący udział w spotkaniu dokonali podsumowania prac nad poszczególnymi rezultatami projektu, poruszono również kwestie związane z ich pilotażem – każda organizacja przestawiła swoje plany odnośnie organizacji i przebiegu fazy testowania. Omówiono również w szczegółach platformę e-learningową, za rozwój której odpowiada nasza firma. Uwagi przekazane przez pozostałych partnerów zostaną uwzględnione w dalszych pracach. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem ustaleń oraz planowaniem kolejnych działań w ramach projektu.

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.