Spotkanie podsumowujące projekt 3DP

Ostatnie spotkanie w projekcie 3DP odbyło się 2 lipca, w Bukareszcie (Rumunia). Gospodarzem spotkania był partner CAMIS Center. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji partnerów dotyczących zadań zrealizowanych od ostatniego spotkania i obejmowało kwestie związane z realizacją wydarzeń upowszechniających, promocji projektu oraz zadań związanych z zarządzaniem i finansami. Istotną kwestią była rejestracja nowych użytkowników na platformie LMS oraz przygotowanie do raportu końcowego.

Koordynator projektu przedstawił podsumowanie dotychczasowych działań, dokonał analizy realizacji wskaźników upowszechniania, oraz przekazał wskazówki dotyczące dalszych działań. Po zakończeniu części merytorycznej, partnerzy udali się do laboratorium druku 3D, znajdującego się w budynku Politechniki, gdzie mogli zapoznać się z projektami realizowanymi przez studentów.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.