Spotkanie partnerskie w Sofii w ramach projektu VALITS

W dniach 20 i 21 czerwca w Sofii w Bułgarii odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu VALITS. Uczestniczyli w nim partnerzy z Hiszpanii, Polski, Bułgarii, Włoch oraz Austrii.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Selene Suau ,omówiła ona dotychczasowe wyniki badań oraz przedstawiła krótką prezentację 31 umiejętności , które znalazły się w 67 zasobach informacji dostarczonych przez partnerów. Następnie wśród zgromadzonych osób wywiązała się dyskusja dotycząca kwestionariusza, baz danych grup docelowych oraz celów badawczych.

W kolejnym dniu spotkania partnerzy wyrazili swoje poparcie na wprowadzenie zmian w koncepcji upowszechniania w mediach społecznościowych a przedstawicielka EURO Association zaprezentowała nową ulotkę na którą wszyscy się zgodzili. Na zakończenie partnerzy ustalili datę kolejnego spotkania w Polsce które odbędzie się 13 i 14 listopada oraz wstępna datę na spotkanie we Włoszech.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.