Spotkanie otwierające projekt ECHE

Spotkanie otwierające projekt ECHE.

Pierwsze spotkanie w projekcie European Cultural Heritage Enterprise – ECHE odbyło się w Pafos na Cyprze w dniach 3 – 4 listopad.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez partnera:  Cross Culture International Foundation Cyprus.

Podczas spotkania wyjaśnione zostały szczegółowo cele i założenia projektu, partnerzy zaprezentowali swoje organizacje, zaprezentowany został plan działania, informacje finansowe oraz działania upowszechniające.

Uczestnikom spotkania została zaprezentowana platforma do zarządzania projektami Admin Project.

Następne spotkanie partnerów odbędzie się w kwietniu w Wilnie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.