Spotkanie ONLINE projektu FEMENIN

PONIEDZIAŁEK, 25 STYCZNIA 2021 r., w związku z panującą globalną pandemią COVID-19, zaplanowane w Timisoarze w Rumunii międzynarodowe spotkanie projektowe zostało zorganizowane w trybie on-line.

To całodniowe spotkanie dotyczyło uwag końcowych do programu i kursu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu przy udziale wszystkich Partnerów FEMENIN. Omówiono końcowe prace do wykonania w ramach aplikacji mobilnej i platformy e-learningowej. Uzgodniono również kroki w kierunku przygotowania sesji pilotażowych – cyfrowych rezultatów projektu, e-learningu i aplikacji mobilnej.

Końcowe części spotkania dotyczyły przewodnika walidacji (ostatni z rezultatów intelektualnych projektu), procedur raportowania oraz decyzji o organizacji spotkania w formie stacjonarnej. Partnerzy FEMENIN mają nadzieję, że w ostatnim miesiącu projektu będą mogli spotkać się na ostatnim spotkaniu projektowym w Londynie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.