Spotkanie online Konsorcjum BRACKET

W zeszłym tygodniu, czwarte międzynarodowe spotkanie w projekcie BRACKET odbyło się online – zamiast w Rzeszowie – 26 maja 2020 r. Obecna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła Konsorcjum zorganizowanie fizycznego spotkania. Jednak organizacja wirtualnego spotkania była ostatecznie udanym rozwiązaniem.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej zoom. Wzięło w nim udział 15 uczestników, przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich. Udało nam się omówić wszystkie ważne tematy związane z zarządzaniem i rezultatami projektu. Najpierw podsumowano dwa z czterech ukończonych rezultatów (można je pobrać online). Następnie omówiono aktualny stan prac nad opracowaniem treści szkolenia. Następnie wszyscy partnerzy poinformowali o swoich postępach w opracowywaniu treści, co pozwoliło rozpoznać brakujące elementy szkolenia i wyznaczyć kamienie milowe. Po dostarczeniu wszystkich treści szkoleniowych rozpoczną się prace na platformie e-learningowej. Platforma będzie częścią strony internetowej projektu i zostanie przygotowana przez Danmar Computers.

Pozostałe części spotkania obejmowały dyskusje na temat testowania rezultatów, aktualnej sytuacji epidemiologicznej w krajach członków Konsorcjum, możliwości partnerów w zakresie ciągłego upowszechniania projektu, ale także dyskusje na temat znaczenia regularnego zapewniania jakości prac projektowych oraz uwagi końcowe dotyczące zarządzania projektem.

Aby być na bieżąco, śledź projekt BRACKET na Facebooku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.