Spotkanie kończące projekt YEP

Projekt dla młodych przedsiębiorców, startupperów, i mentorów, zakończył okres finansowania. Partnerzy projektu spotkali się w pięknym mieście Walencji, 25 i 26 lipca 2018, aby podsumować i ostatecznie dopracować rezultaty wspólnej pracy. Gospodarzem, świetnie zorganizowanego spotkania, był nasz hiszpański partner- FyG Consultores.

Pierwszego dnia spotkania, partnerzy skupili się na końcowych rezultatach projektu, czyli IO3 (Social Platform), i IO4 (E-modules), oraz realizacji planów zarządzania i wykorzystania rezultatów projektu. Szczegółowo omówiono budżet i wszelką powiązaną dokumentację, oraz poświęcono znaczącą ilość czasu na kwestie związane z przygotowaniem raportu końcowego.

Podsumowując, ostatnie spotkanie pozwoliło partnerom na wnikliwą ocenę rezultatów projektu, ustalenie elementów nadal wymagających poprawy, jak również uzgodnienie dalszych działań, które muszą być podjęte przez wszystkie strony, w celu efektywnej realizacji założeń projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.