“Skills Beyond the Seas” – spotkanie otwierające

W dniach 14 – 15 stycznia w Palma de Mallorca, odbyło się pierwsze spotkanie w projekcie “Skills Beyond the Seas”.

Pierwszego dnia organizator spotkania zaprezentował ogólny przegląd projektu i jego główne cele. Podczas spotkania partnerzy omówili bardziej szczegółowo każdy z rezultatów w tym projekcie.

Drugi dzień poświęcony był sprawom administracyjnym. Zaprezentowano i omówiono budżet, oraz przydzielono zadania na najbliższe miesiące.

Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu w Rzeszowie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.