Drugie warsztaty w projekcie SPREAD

W dniu 17 maja 2017 roku w Danmar Computers odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu “SPREAD – Sharing good practices for European mobility activities development”. Warsztaty poprzedzone były szkoleniem, które odbyło się w Plymouth (UK) w maju 2017 roku.
Warsztaty dotyczyły różnic kulturowych oraz metod i sposobów radzenia sobie z szokiem kulturowym.

Wzięło w nich udział 15 osób, przedstawicieli uczelni wyższych, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się mobilnością ludzi młodych. W warsztatach brali udział przedstawiciele instytucji, którzy na co dzień zajmują się mobilnością edukacyjną, każdy miał duże doświadczenie we współpracy z młodzieżą, która przeżywała szok kulturowy. Dużo uwagi poświęcono również komunikacji międzykulturowej, która wbrew pozorom sprawia bardzo dużo kłopotów koordynatorom programów mobilnościowych.

Uczestnicy na podstawie własnych doświadczeń opracowali listę oznak szoku kulturowego: dostrzegalna  odmienność zachowań innych ludzi i konfrontacja swoich wartości i zasad z tymi, które wyznają inne osoby z nowo poznanej grup, poczucie presji dostosowania się do nowej sytuacji,  „oczywistość staje się nieoczywista”, tęsknota za domem i  bliskimi, ogólne zagubienie i dezorientacja, niepokój,  przygnębienie, brak poczucia bezpieczeństwa, brak akceptacji. Mimo, że większość osób wyjeżdżających za granicę posługuje się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, komunikacja staje się podstawą szoku kulturowego. Bardzo pomocne w tym przypadku jest nauczenie się języka kraju przynajmniej w stopniu podstawowym.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.