Drugie spotkanie partnerskie w projekcie TBP

W Sofii odbyło się drugie spotkanie partnerskie w ramach projektu “Innovative Integrated Training in Healing Plants Business – TBP” w dniach 25 – 26 maja 2017 roku. Gospodarzami spotkania był Uniwersytet w Sofii.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działania w projekcie, zwrócono uwagę na upowszechnianie rezultatów oraz jakość pracy partnerów. Jednak najwięcej czasu zostało poświęcone stronie internetowej, wirtualnemu przewodnikowi oraz encyklopedii on-line. Partnerzy podzielili się spostrzeżeniami, wprowadzili kilka usprawnień oraz wyznaczyli zadania na kolejny okres realizacji projektu.

Kolejne spotkanie partnerskie odbędzie na przełomie listopada i grudnia w Hiszpanii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.