Drugie spotkanie w ramach projektu SPREAD

19 i 20 września, partnerzy projektu SPREAD, spotkali się w Wiedniu (Austria), w siedzibie organizacji 3s. Spotkanie rozpoczęło się tematem monitoringu i ewaluacji szkoleń LTTA oraz lokalnych warsztatów. Następnie, partnerzy skoncentrowali się na kwestiach związanych z upowszechnianiem, w szczególności na stronie projektu i stronie FB. Realizacja strategii upowszechniana i dalsze działania w tym zakresie zostały zaprezentowane przez partnera odpowiedzialnego za promocję projektu. Na koniec, omówiono organizację czwartego już szkolenia LTTA, które odbędzie się w październiku 2017, w Polsce. Wszyscy partnerzy podzielili się swoimi oczekiwaniami i pomysłami związanymi z tematyka szkolenia.

Drugi dzień spotkania został całkowicie poświęcony przygotowaniu „Przewodnika dobrych praktyk w zakresie europejskich projektów mobilności”. Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się 4 i 5 grudnia 2017 w Lizbonie (Portugalia).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.