Drugie spotkanie w projekcie BOSS4SME.

7 lipca, w Rzeszowie, partnerzy projektu BOSS4SME spotkali się po raz drugi, aby omówić postępy w realizacji projektu, podzielić się zadaniami oraz zaplanować kolejne kroki prowadzące do efektywnej realizacji rezultatów. Spotkanie rozpoczęło się od ustalenia planu prac technicznych oraz postępach w realizacji pierwszego rezultatu czyli „Menadżera sprzedaży online” i jego poszczególnych etapów, takich jak analiza potrzeb czy określenie umiejętności sprzedaży online i opracowanie metodyki szkolenia. W odniesieniu do rezultatów projektu, partnerzy ustalili też zadania do zrealizowania przed kolejnym spotkaniem.

Pośród innych kwestii omawianych podczas spotkania było zapewnienie jakości w projekcie, wykorzystanie jego rezultatów oraz skuteczne raportowanie. Kolejnym ważnym punktem na agendzie było upowszechnienie rezultatów projektu, w tym poprawki i modyfikacje strony i broszury projektu oraz opracowanie newslettera. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 grudnia w Mediolanie (Włochy).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.