Rozpoczął się projekt C&E in HT

12-13 listopada 2018 roku w Leeuwarden (Holandia), odbyło się spotkanie partnerów projektu C&E (Promoting the Hospitality and Tourism sectors online) in HT. Gospodarzem był: BDF – The Business Development Friesland Team.

Projekt ten ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych studentów i nauczycieli poprzez zapewnienie bezpłatnych zasobów e-learningowych o otwartym kodzie źródłowym.

Partnerzy omówili działania na następne 6 miesięcy, m.in uzgodniono kto jest odpowiedzialny za jakie działania oraz uzgodniono terminy przyszłych spotkań.

Danmar Computers zaprezentował swoją platformę AdminProject, która została zaakceptowana jako platforma do zarządzania projektem.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.